Projektledning, förändringsledning och verksamhetsutveckling

Vi tar er från start till mål

Våra största styrkor är att leda, strukturera, paketera och att effektivisera. Vi hjälper er att analysera ert nuläge, formulera vad som behöver göras, planera projektet och sen genomföra det. Med andra ord – vi får saker gjorda och tar er från start till mål.

Läs merKontakta oss

Vi ser till att det blir resultat

Vi har en bred erfarenhet från flera olika verksamhetsområden som kanske kan uppfattas helt olika. Vår erfarenhet är dock inte det. Det vi är bra på och det vi kan hjälpa till med är att få saker gjorda. Att ta projekt eller förändring från start till mål. Att se till att det blir gjort. Att det blir resultat. I tid och inom beslutad budget.

Vår erfarenhet är att det är människor som gör affärer med människor. Det är också människor som ska samarbeta med andra människor och förändring och genomförande är något man gör tillsammans.

Vi arbetar med precis det. Att strukturera upp och paketera resan mot målet. Samla medarbetare och deltagare och tillsammans ta oss till önskat resultat.

 

Den fördel vi har av att arbeta i olika verksamhetsområden har gett oss en massa verktyg och insikter om att saker inte behöver göras på ett visst invant sätt. 

Att det kan vara bra att bryta mönster för att komma framåt. T ex använde vi erfarenheterna från biljettkassan på en festival till strukturen för byte av mobila handenheter för ett försäkringsbolag.

Om du är intresserad av hur vi kan hjälpa er – tveka inte att ta kontakt! 

Någon behöver leda projektet

Oavsett vad man vill genomföra så behövs en ansvarig projektledare som tar ett helhetsgrepp. Vi vågar sticka ut hakan och påstå detta eftersom vi sett en hel del ”havererade” projekt genom åren. Deadlines som inte hålls. Budgetar som överskrids. Mål som inte blir genomförda.

Ordning och reda

Vår grunduppfattning om projektledarrollen är att det gäller att bringa ordning och reda, skapa enkla strukturer, ha realistiska genomförandeplaner och tydliga målbilder.

Fokus på projektet

Vår erfarenhet är också att det är oftast mer effektivt att ta en projektledare utifrån till sitt projekt. En projektledare som helt har fokus på projektet och som inte på samma sätt som en anställd behöver ta hänsyn till intern politik eller att positionera sig internt.

Enkla men kraftfulla verktyg

Vi arbetar med enkla men kraftfulla verktyg. Vi jobbar med checklistor och visuella tid- och aktivitetsplaner, gärna med bilder och ett bildspråk. Vi tror på regelbundna, korta och effektiva avstämningar.

Skapa engagemang

Vi tror att om man är engagerad och trivs samt om det är kul att arbeta gör man ett bättre jobb. Ett projekt där arrangörerna trivs speglar av sig på besökare och deltagare. Vi arbetar därför lite extra med att skapa bra stämning i projekt-, och arbetsgrupper.

Våra tjänster

Implementation

Vi projektleder ditt IT eller telekomprojekt. Det kan gälla allt från inkoppling av nytt telefonväxelsystem eller implementation av nytt IT system. Läs mer.

Projektledning festival

Projektledning av helhet eller delar av ditt evenemang. Vare sig det rör sig om en konferens eller en stor festival. Läs mer.

Projektkommunikation

Vi hjälper dig med både intern som extern kommunikation och dokumentation inom och kring ditt projekt.

Verksamhetsförändring

Är det dags att ta nästa steg? Vi hjälper dig med förändringsledning. Implementation av nya funktioner och arbetssätt eller utveckling av verksamheten.

Upphandling

Vi projektleder din upphandling. Fungerar som ett nav mellan verksamheten, kravställare och inköpsorganisationen.

Rådgivning

Vi fungerar som rådgivare, innan – ”hur gör jag?” eller efter – ”hur blev det såhär?”. Ibland kan det kännas tryggt med ett bollplank. Vi finns med våra erfarenheter i en stöttande roll för dig som ansvarig genom hela resan.

Telekonsulting

Vi hjälper företag och organisationer att få ordning på sin fasta-, och mobila telefoni, Contact Center eller andra IT-relaterade tjänster.

Utbildning

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar som fungerar som ”kittet” mellan traditionella projektlednings-, och ledarskapsutbildningar och rena teknik-, och produktutbildningar.

Göran Kjeller-Sellins bilder

Vår medarbetare Göran Kjeller-Sellin gick tragiskt gick bort i cancer i juni 2022. Till hans minne säljs hans fantastiska bilder. Allt överskott gå oavkortat till Prostatacancerförbundet och insamlingen till hans minne.

Webbyrån

Söker du arbetet med webbplatser? Dessa tjänster hittar du under AKX Creative.

Kontakt