Nulägesanalys och workshops

Förändring, förbättring eller utveckling? Behovet att förändra kommer ofta från en ganska diffus uppfattning att något inte fungerar. Vår erfarenhet är entydig och solklar; inget förändringsprojekt bör startas innan alla berörda ha en entydig, klar och gemensam uppfattning om utgångsläget. Det behövs en nulägesanalys, en analys som pekar ut de verkliga problemen och konsekvenserna av om problemen inte åtgärdas.

Klassiska metoder

I vårt arbete med att genomföra en nulägesanalys använder vi ofta de klassiska metoderna med intervjuer, statistik- och ekonomigenomgång, enkla enkäter m m.

Komplettera med workshops

Men vi kompletterar ofta med att genomföra workshops där workshopens mål att förutom plocka fram alla problem också är att bland deltagarna förankra en gemensam uppfattning om nuläget. Görs inte detta finns stora risker att förändringsprojektet inte ger det resultat som förväntats.

Att involvera och inkludera alla berörda i lösningen av en problemställning eller få belyst frågor och problem ur flera olika perspektiv är något vi tror är viktigt för engagemanget i en organisation. En workshop från ett par timmar till en heldag kan oftast på ett effektfullt och agilt sätt identifiera problem, peka utlösningsalternativ och ge en fortsatt aktivitetsplan.

Vi kan erbjuda lång erfarenhet att sätta samman, genomföra och dokumentera en workshop. Varje workshop blir unik för just din verksamhet och din problembild. För att få bästa effekt av workshopen vill vi alltid genomföra en nulägesanalys före.

 

Kontakta oss