Coach och bollplank

Är du nybliven chef eller fått ett nytt stort ansvarsområde i ditt knä? Söker du/ni någon som kan fungera som bollplank eller coach?

Tveka inte att kontakta oss. Genom att ha en Coach; antingen fysiskt på plats eller som finns tillgänglig digitalt så får du en helt annan trygghet att tackla olika nya frågor.

Genom åren har vi byggt en gedigen erfarenhet inom dessa områden – där vi kan coacha dig.

Några exempel på områden där vi fungerar som bollplank inom:

  • Projektledning
  • Kommunikation och media
  • Krishantering
  • Tillgänglighet och kundupplevelser
  • Organisationsförändringar
  • Verksamhetsutveckling
  • Teleansvar
  • Olika chefsroller

Kontakta oss