En kurs med verktyg och praktiska tips för dig som ska leda ett IT projekt

Projektledning IT och telefoni

Vår kurs i projektledning är en bra grund för dig och er när ni ska planera för större förändringar inom IT, telefoni, Contact Center området.

Ja, jag vill veta mer om utbildningen
[dmpro_breadcrumbs bc_home_icon=”on” bc_home_color=”#595959″ bc_schema=”off” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” items_text_color=”#595959″ global_colors_info=”{}” _i=”0″ _address=”1.0.0.0″ theme_builder_area=”post_content” /]

Projektledning av IT och telesystem

Vår kurs i projektledning är en bra grund för dig och er när ni ska planera för större förändringar inom IT, telefoni, Contact Center området. Vi går igenom grunderna för ett projekt, hur man startar ett projekt och vad som krävs av en projektledare.

Utbildningen är egentligen inriktad på just projekt inom IT och telefoniområdet, men grunderna  kan användas för egentligen vilket projekt som helst.

Vi kommer ge dig verktyg och praktiska tips för ditt projekt och du kommer direkt efter utbildningen kunna omsätta dessa i praktiken.

Innehåll

Den tar upp de olika stegen i ett projekt. Uppstart, genomförande och avslut.

Bland de moment som gås igenom är:

 • projektorganisation,
 • styrdokument,
 • budget,
 • tidsplanering,
 • genomförande och utvärdering

Vi går också igenom enklare ledarskapsfrågor. Mycket av utbildningen sker i dialog så vi välkomnar aktiva deltagare.

Du får lära dig:

 • förstå vad ett projekt är och vad som skiljer ett projekt från vanlig drift
 • hur du startar  ett projekt
 • vilka styrdokument och beslut som kan krävas
 • hur en projektorganisation
 • hur du tar fram en projektbudget
 • hur du gör en tidplan och vilka moment som är viktigast
 • hur du planerar och genomför ett projekt
 • hur du avslutar och utvärderar ett projekt
 • fallgropar och annat som kan stöka till det
 • förstå de utmaningar som speciellt kan finnas när du genomför ett IT-projekt

Erfarenhetsutbyte

Vi lägger stor vikt vid erfarenhetsutbyte och att det finns tid för att lära känna de andra kursdeltagarna.

På våra utbildningar brukar det vara en bra blandning – allt ifrån systemförvaltare och inköpare till IT chefer.

Företagsanpassad utbildning

Vi kan också erbjuda denna utbildning som en företagsanpasad utbildning, Ni kanske är fler som ska arbeta i projektet och varför inte gå denna kurs tillsammans? Vid en företagsanpassad kurs kan vi under utbildningen gå igenom era behov mer specifikt och om tid finnes ta fram dokument och underlag direkt anpassade för ert projekt.

Kontakta oss så kan vi ta en diskussion eller fika och gå igenom just ert behov.

Workshop

Det finns också möjlighet att ha denna kurs i kombination med en workshop där vi tillsammans kan gå igenom hur ni bäst tar nästa steg och planerar upp ert projekt.

Fakta om utbildningen

Målgrupp

Vår projektledarutbildning IT och telefoni är främst till för dig som antingen ska driva ett kommande implementations-, upphandlings-, eller utvecklingsprojekt inom IT och telefoniområdet. Men den fungerar också bra för dig som vill fräscha upp dina kunskaper eller bara vill träffa andra kollegor i branschen som är i samma situation.

Längd

Kursen är 1 dag. 1000-1600

Plats

Utbildningen kommer hållas i centrala Stockholm

Antal deltagare

Minst 5 och max 10 personer per grupp

Aktuella datum för öppen utbildning

Inga datum för öppna kurser är fastställda. Kontakta oss för info.

Kursavgift

4 850 SEK (exklusive moms). I kursavgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Kursansvarig

Alf Kjeller-Sellin

Alf Kjeller-Sellin har över 30 års erfarenhet av att arbeta med telefoni och Contact Center. Han har arbetat som ansvarig för telefoni både i offentlig förvaltning och i privata företag. Alf arbetar som telekonsult, projektledare, utbildare och föreläsare.