AKZ Projekt AB

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter

AKZ Projekt AB (tidigare namn Alf Kjeller AB) behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

 • Vi använder informationen endast för det ändamål vi har angett (ändamålsbegränsning).
 • Vi samlar inte in och lagrar inte information som inte är nödvändig för det ändamål som angetts (uppgiftsminimering)
 • Vi kommunicerar tydligt hur personuppgifter samlas in, lagras och används och ser till att berörda personers rättigheter tillgodoses (öppenhet).
 • Vi tillser att behandling av personuppgifter är spårbar och att vi eller våra personuppgiftsbiträden ansvarar för behandlingen (ansvarsskyldighet).
 • Vi tillser att personuppgifter är tillgängliga på det sätt vi har angett (tillgänglighet).
 • Vi tillser att personuppgifter inte till följd av vårdslöshet eller uppsåt raderas eller förändras (integritet).
 • Vi tillser att personuppgifter hanteras konfidentiellt (konfidentialitet).

En stor del av den behandling av personuppgifter som sker av AKZ Projekt AB sker på basis av avtal.

När du skickar personuppgifter till oss i exempelvis e-postmeddelande för att få hjälp i någon fråga eller för att efterhöra möjligheterna till rådgivning, utbildning eller uppdrag, ingås ett avtal om rådgivning med oss. Vi kommer då att behandla dina personuppgifter med ändamålet att fullfölja avtalet.

I övriga fall baseras vår behandling av personuppgifter på samtycke. Genom att kontakta oss samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för att vidta nödvändiga åtgärder i anledning av din kontakt.

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter.

Vanliga personuppgifter

De personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster är vanligen:

 • Namn
 • Företagsnamn (arbetsgivare)
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Cookies

Vi använder cookies för statistik och för att förbättra besökarens upplevelse av webbplatsen. Du kan när som helst stänga av cookies via din webbläsare. Mer information om cookies finns på: minacookies.se

Frågor

Om du har frågor eller om du motsätter dig hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@alfkjeller.se

Du kan också alltid kontakta Integritetsskyddsmyndigheten om du har invändningar mot hur dina personuppgifter behandlas.