Mer än 30 års samlade erfarenheter inom området

Telefoniprojekt

Vi har mer än 30 års samlad erfarenheter kring telefoni och kundservice. Vi har arbetat med Call Centers, Contact centers, Helpdeskar och Servicedeskar. Vi älskar hantverket kundservice och telefoni. Så förutom i ren projektledning kan vi stötta er i förvaltning och strategier inom telefoni och customer experience.

Kontakta oss

Telekonsulting

Behöver ni se över hur det fungerar med er telefoni? Era mobila eller fasta lösningar? Behöver Contact Center ny funktionalitet? Klagar kunderna och medarbetarna på era lösningar? Är det dags att se över era leverantörsavtal? Är det dags att ta nästa steg men ni kanske inte vet vad ni behöver göra?

Vi förstår vad som kan behöva göras

Vi förstår hur frusterande det kan kännas att ena stunden slitas med teknikfrågor och i nästa stund med organisatoriska frågor. Vi förstår också hur det är när det är mycket som behöver göras och tiden inte räcker till. Vi känner till hur bra det skulle vara ibland att det kommer in någon utifrån för att stötta upp och bara genomföra det som behövs eller reda ut vad som behöver göras. Eller som kommer in med specialistkompetens på vad som sker i omvärlden och som kan ge förslag på hur ni kan ta nästa steg.

Vi har själva suttit i sitsen och inte har vetat riktigt vad vi behöver göra, men vet att något behöver göras.

Vi har över 30 års erfarenhet

Vi har över 30 års erfarenhet inom telefoni, IT och kommunikation.  Vi har arbetat större dele av vårt yrkesliv med customer experience av olika slag. Kundmöten oavsett om de kommer via telefonist, kundtjänsten, webben, sociala medier eller som ett personligt möte vid direktförsäljning.

Hur går det till?

Våra uppdrag börjar nästan alltid med ett möte. Antingen ett personligt möte eller ett samtal per telefon. Vi pratar igenom vilka behov ni har och vad vi med vår erfarenhet kan bidra med.

Nästa steg brukar sen vara att vi gör ett förslag på upplägg och plan för hur vi skulle kunna stötta er som vi sedan går igenom tillsammans.

Ibland kan det behövas en workshop innan för att se vad vi kan bidra bäst med. Varje kund är unik och så är varje uppdrag. Ofta är utgångsläget en blandning mellan organisatoriska, tekniska och kulturella problem.

Hör gärna av dig så tar vi ett samtal om var ni står och vad som fungerar bäst för er.

Vad vi kan bidra med

Förutom vår långa erfarenhet och breda kontaktnät kan vi bland annat bidra med:

Projektledning

Står ni inför ett införande eller teknikbyte? Vi går in som projektledare för ditt implementations-, upphandlings-, eller verksamhetsutvecklingsprojekt. Läs mer

1

Strategisk rådgivning

Dags för upphandling eller förändring av er lösning? Vi hjälper er med förstudier, kravställning och rådgivning.

Förvaltningsledare Telefoni

Behöver ni någon som tillfälligt tar förvaltningsansvaret för telefonin? Vi fungerar som er tillfälliga förvaltningsledare fram tills ni har fått en permanent lösning. Läs mer

Telefoniansvarig

Behöver ni någon som tar ansvaret för telefonin? Vi fungerar som din teleansvarig, systemansvarig, växelchef eller motsvarande. Antingen på distans eller på plats hos dig i den omfattning som krävs. Läs mer

Upphandling

Vi har erfarenheten som behövs för ditt upphandlingsprojekt oavsett vilket behov du har. ”Lösning på plats”, molntjänst, Contact Center agent på kran eller annan lösning? Vi hjälper dig med rådgivning, kravspecifikationer, utvärderingar och kan leda din upphandling.
U

Nulägesanalys

Vart ska vi? Om svaret inte är alldeles solklart är det kanske dags för en nulägesanalys. Vi hjälper dig att ge dig en lägesbild och ger dig förslag på hur ni kan gå vidare.

Utbildning

Osäker på hur saker fungerar? Hur allt hänger ihop? Ny ansvarig? Vi hjälper er att förstå. Vi utbildar projektledning och rent generellt hur telefoni fungerar för telefoniansvariga och förvaltningsledareLäs mer om vära utbildningar.

Några exempel på genomförda uppdrag

  • Ansvarig telekom och telekomutveckling för ett av Sveriges större försäkringsbolag
  • Ansvarig och projektledare för kravspecifikation, upphandling och implementationen för telefonväxelsystem för att av Sveriges största akutsjukhus
  • Teleansvarig för statliga och privata bolag
  • Kravspecifikation operatörsupphandling för större svensk kommun
  • Utbildning av teleansvariga för både privata företag och offentlig verksamhet
  • Utveckling, upphandling och införande av röststyrningssystem för ett av Sveriges största försäkringsbolag
  • Projektledare för implementation av ny telefonilösning för ett av Sveriges största industriföretag
  • Införande av ny telefonistfunktion för ett av Sveriges största försäkringsbolag
  • Rådgivning och kravspecifikation för ny telefoniupphandling för ett av Sveriges Landsting/Regioner
  • Utveckling av Contact Center funktioner och upphandling för Kanadensiskt IT-företag i Dublin

Kontakt