Vi tar dig från start till mål

Projektledning

Vi har över 30 års erfarenhet av att leda olika typer av projekt i olika miljöer och branscher. Det ger oss en unik styrka och kompetens.

Kontakta oss

Någon behöver leda projektet

Oavsett vad man vill genomföra så behövs en ansvarig projektledare som tar ett helhetsgrepp. Vi vågar sticka ut hakan och påstå detta eftersom vi sett en hel del ”havererade” projekt genom åren. Deadlines som inte hålls. Budgetar som överskrids. Mål som inte blir genomförda.

Ordning och reda

Vår grunduppfattning om projektledarrollen är att det gäller att bringa ordning och reda, skapa enkla strukturer, ha realistiska genomförandeplaner och tydliga målbilder.

Fokus på projektet

Vår erfarenhet är också att det är oftast mer effektivt att ta en projektledare utifrån till sitt projekt. En projektledare som helt har fokus på projektet och som inte på samma sätt som en anställd behöver ta hänsyn till intern politik eller att positionera sig internt.

Enkla men kraftfulla verktyg

Vi arbetar med enkla men kraftfulla verktyg. Vi jobbar med checklistor och visuella tid- och aktivitetsplaner, gärna med bilder och ett bildspråk. Vi tror på regelbundna, korta och effektiva avstämningar.

Skapa engagemang

Vi tror att om man är engagerad och trivs samt om det är kul att arbeta gör man ett bättre jobb. Ett projekt där arrangörerna trivs speglar av sig på besökare och deltagare. Vi arbetar därför lite extra med att skapa bra stämning i projekt-, och arbetsgrupper.

Projektledning IT och telekom

Vi projektleder ditt IT eller telekomprojekt. Det kan gälla allt från inkoppling av nytt telefonväxelsystem eller implementation av nytt IT system.

Projektledning evenemang

Projektledning av helhet eller delar av ditt evenemang. Vare sig det rör sig om en konferens eller en stor festival.

Upphandlingsprojekt

Vi projektleder din upphandling. Fungerar som ett nav mellan verksamheten, kravställare och inköpsorganisationen.

Projektkommunikation

Vi hjälper dig med både intern som extern kommunikation och dokumentation inom och kring ditt projekt. 

Verksamhetsförändring

Är det dags att ta nästa steg? Vi hjälper dig med förändringsledning. Implementation av nya funktioner och arbetssätt eller utveckling av verksamheten.

Rådgivning

Vi fungerar som rådgivare, innan – ”hur gör jag?” eller efter – ”hur blev det såhär?”. Ibland kan det kännas tryggt med ett bollplank. Vi finns med våra erfarenheter i en stöttande roll för dig som ansvarig genom hela resan. 

Kontakta oss

Några exempel på genomförda projekt

  • Projektledare för EuroPride 2018 Stockholm Göteborg inkl turné för marknadsföring och events runt om i Europa
  • Projektledare för upphandling och implementation av telefonväxelsystem och IT-system för ett av Sveriges största sjukhus
  • Projektledare för implementation av ny plattform för telefoni för en av Sveriges största industrikoncerner
  • Projektledare för implementation av nya operatörstjänster för statliga bolag, organisationer och privata företag
  • Projektledare för utveckling, upphandling och implementation för röststyrd kundentré för ett av Sveriges försäkringsbolag
  • Projektledare för implementation av Contact Centers, helpdesk och supportverksamheter 
  • Projektledare för upphandling och implementation av Call Centerverksamhet
  • Projektledare och festivalchef Stockholm Pride
  • Projektledare och turnéledare för QX Pride tour
  • Projektledare Pink Christmas i Stockholm