Kvalitetspolicy

Policyn framtagen med hänsyn till bolagets verksamhet och organisation sammanfattad så här

Bolaget AKZ Projekt AB (i fortsättningen benämnt AKZ) är ett enmansbolag, dvs bolagets ägare, VD, kvalitetsansvarig, ekonomichef m m samt utförare av kunduppdrag är en och samma person. Bolaget hette tidigare Alf Kjeller AB.

AKZ arbetar med tjänster i form av: projektledning, utredningar, utveckling och verksamhetsförändring. Detta inom områdena kommunikation, festival/event, IT, telekom, Call-, och Contact Center samt facility management.

 • AKZ kan medverka som rådgivare vid upphandling av stödsystem till AKZ:s kärnverksamhet. AKZ genomför dock inte själva upphandlingen såsom avtalstecknande å kundens vägnar
 • AKZs kunder befinner sig i Norden
 • AKZ hanterar inte kemikalier, farligt gods m m
 • AKZ levererar ej systemutveckling inom IT området och därmed är inte olika processtöd som ITIL eller liknande relevanta
 • AKZ har inga anställda
 • Eventuella behov av kompletterad kompetens sker genom olika ekosystem där varje part har en egen leverantörsroll och därmed eget ansvar för policys, rutiner, ekonomiska avtal etc gentemot en ev gemensam kund

Kvalitetsansvarig

Kvalitetsansvarig är bolagets ägare: Alf Kjeller

Kvalitetsuppföljning

Kvalitetsuppföljning sker från AKZ genom:

 • Erbjudande av regelbundna uppföljningssamtal med uppdragsgivare
 • Genomgång av levererat utredningsmaterial vid överlämningsmöten
 • Genomgångar av NMI eller motsvarande mätningar om uppdraget innefattar chefsroller och sådana mätningar genomförs
 • Utvecklingssamtal med uppdragsgivare
 • Genomgång av tillgänglighetsstatistik för verksamhet där AKZ har en ledande eller ansvarig roll för tillgänglighet