Hur kommer kontoren se ut framöver?

Jag är ju en av dem som fått helt andra vanor i och med Covid-19. Att arbeta på distans och att arbeta främst via digitala möten har nu blivit en vana. jag arbetar dessutom främst från sommarstugan för att undvika Stockholm vilket också har gjort att jag vant mig av med kontorsmiljön och arbetsplatsen som den varit utformad.

När allt förhoppningsvis återgår till något normalt framöver vill jag inte gå tillbaka till hur det var tidigare. Visst saknar jag gemenskapen och att träffas fysiskt, jag är en lagmänniska. Jag saknar att samlas framför en Whiteboard och att ha fysiska kreativa workshops. Men jag saknar inte alla resor. Att trängas på tåg och i bussar. Att stressa fram mellan möten.

Som jag har det nu med mitt uppdrag för Uppsala Kommun är egentligen helt perfekt. En till två dagar på plats för att ha några viktiga fysiska möten (ja, vi kan ha et i den grupp jag arbetar i) och resten av veckan på distans där jag har digitala möten eller tysta lugna ”skrivdagar”.

Och jag verkar inte vara ensam att tänka så. Många jag pratar med och enligt undersökningar som har gjorts kommer 30 – 40 % av de som idag jobbar på distans i och med Covid-19 inte att komma tillbaka till kontoret.

Det nya normala kommer att se annorlunda ut. Men hur kommer det bli?

Nätverksmöte med NTK 22 oktober

NTK – nätverket för telekomanvändare – har på sitt kommande nätverksmöte den 22 oktober just frågeställningar till vad sm blir i ”det nya normala” som tema.

  • Hur kommer kontoren att se ut?
  • Hur kommer vi jobba?
  • Vad händer med det i våra digitala möten?
  • Och vad hände med den sociala interaktionen och utbytet och för att inte tala om alla korridorbeslut som togs?

På mötet kommer Jonas Falk från Strategisk Arkitektur. Sista anmälningsdag är den 20 oktober. Läs mer på NTKs webbplats. Vi kanske ses i cyberrymden?