Får man föra över personuppgifter till USA? Blir det någon skillnad med Biden som president?

Det var frågeställningen och ämnet på Nätverket för Telekomanvändare – NTKs nätverksmöte i november. Ursprunget till frågeställningarna var EU-domstolens sk Schrems II-dom som ställde rättsläget på ända i somras. Detta genom att underkänna systemet Privacy Shield.

Anmälde Facebook

I målet hade den österrikiske dataskyddsaktivisten Max Schrems anmält Facebook för att ha fört över personuppgifter till USA. Max hävdade att överföringen skedde i strid med EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Genom EU-domstolens dom är det nu i princip inte möjligt att föra över personuppgifter till USA. Men även för andra länder utanför EU är problemen stora.

Brexit påverkar

Till detta kommer de pågående Brexit-förhandlingarna mellan EU och Storbritannien. Om de inte leder fram till något handelsavtal kommer UK att räknas som ett tredje land från och med nästa år.

Pernilla Norman, LexIT

Min samarbetspartner advokat Pernilla Norman från Advokatfirman LexIT ledde mötet. Hon lotsade in oss i de konsekvenser som domen har fått. På hur vi kan se på överföring av personuppgifter till länder utanför EU på kort och något längre sikt.

För mig som också arbetar med kommunikation kan det ställa till sig eftersom personuppgifter för det mesta återfinns i sociala medier, något som inte blir helt enkelt nu i och med domen. Jag tror inte många företag har koll på hur detta ställer till det.

Mer Information

Om du vill veta mer om Schrems II domen och vad det kan ställa till det finns det en del matnyttigt på Datainspektionens web.

Och vill du nätverka hittar du mer information på Nätverket för Telekomanvändares – NTKs webbplats.